Renesance a humanismus

Napsal Noc/Den (») ve středu 4. 6. 2014 v kategorii Maturita z češtiny, přečteno: 3091×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlineknizka.gif

Pokud máte v češtině někoho z období renesance a humanismu, tak tohle zpracování Vám určitě pomůže se zařazením autora.

Renesance a humanismus

-myšlenkový směr a postoje zaměřené na člověka a lidstvo

-vzrůstá zájem o antické umění Říma. Tato obliba životního stylu vznikla ve 14. století v Itálii (Florencie) a vedla ke vzniku renesance (v dalších zemích se začala objevovat až v 16. století). Renesance byla také podnícena hospodářským rozmachem italských měst, které  zbohatly díky obchodům s Orientem. Díky tomuto směru si začali měšťané uvědomovat, že nechtějí žít ve stínu šlechty a církve a začali s nimi bojovat o moc. Slovo renesance znamená znovuzrození (termín byl poprvé poučit v Itálii).

-renesance byla proti univerzalismu=náboženská představa o splynutí jedince s božstvem, prosazují uvědomělý individualismu=důraz na osobnost člověka, který však bezpodmínečně neznamená ztrátu víru v Boha (základní ideologie doby stále zůstává v evropském křesťanství a ovlivňuje dobu).

-v renesanci je kladen důraz na světskou stránku života a na lidský rozum. Z toho vyplývá důvěra ve vlastní schopnosti (člověk je středobodem).

-renesanční umělci se často nevěnovali jen jednomu oboru např. Leonard da Vinci, Michelangelo Buonarroti…

-pozornost je věnována přírodním vědám (fyzika, botanika, chemie…). Svět změnila i astronomie (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei…), ale také zájem o plavby a vynálezy (vynález knihtisku = Němec Johannes Gutenberg).

-humanisté se zaměřovali na zkoumání člověka (humana). Zdůrazňovali lidskou důstojnost, schopnosti a vlastnosti, rozumové jednání a svobodné myšlení každého jedince. Základem humanistického vzdělání byla znalost jazyků (hlavně latinského, při vracení zpět k antice ji potřebovali).

-humanisté prosazovali klasickou (Cicerovu) abecedu oproti barbarské středové, zdůrazňovali řecký ideál krásy a dobra

-vůdčí osobností evropského humanistu byl Erasmus Rotterdamský (Chvála bláznovství)

-rozvoj politických teorií např. Thomas More (Utopie), Francis Bacon (Nová Atlantis), Niccolo Machiavelli (Vladař)…

V českém prostředí se více uplatnil humanismus, měl určitou tradici již od doby Karla IV., ale tehdy byl omezen na úzký kruh vzdělanců. Pronikání renesančních a humanistických myšlenek na čas pozastavilo husitství. V humanistické literatuře se objevuje málo originálních děl, většinou vznikají překlady, převládá naučná literatura. V 2. polovině 15. století: díla psaná latinsky a díla vytvořená v národním jazyce. 

a)      Humanismus latinský – Jan Skála z Doubravky, Jan Campus Vodňanský, Jan z Rabštejna

b)      Humanismus národní (český) – Viktor Kornel z Všehrad, Jan Blahoslav, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

c)   Kralická bible 
         - nový překlad bible o 6 svazcích, srozumitelný překlad z hebrejštiny s množstvím jasných poznámek 
      - kvalitní knihtisk a dobré grafické zpracování; nadlouho vzorem spis. jazyka spolu s Veleslavínským 
             - vydána v tajné tiskárně jednoty bratrské v Kralicích ; (Daniel Adam z Veleslavína)

Další spisovatelé:

Geoffrey Chancer – Cantenburské povídky

Dante Alighiery – alegorický epos Božská komedie (Peklo, Očistec, Rájú

Francesco Petrarca – Sto sonetů Lauře (všechny sonety, které napsal)

Giovanni Boccaccio – Dekameron (vrcholné dílo renesance)

Francois Villon – básník, Malý testament (Malá závěť), Velký testament (Velká závěť)

Francois Rebelaise – prozaik, 5 dílný román Gargantua a Pantagruel (parodie na středověké rytířské romány)

Miguel de Cervantes – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Václav Hájek z Libočan – Kronika česká

William-shakespeare

William Shakespeare

Za dne narození Shakespeara je 23. Dubna 1564. Rodina bydlela v Henley Street v Anglii. O Shakespearově životě nevíme nic přesně, ale nejspíš studoval ve svém rodném městě na gymnáziu. Když je Shakespearovi 18 let žení se s 26iletou Anne Hathawayovou. Svatba rychle a jeden z důvodů mohl být, že Anne už byla v té době těhotná a po 6 měsících se narodila dcera Susanna a později dvojčata Hamnet a Judith. Hamnet v 11 umírá.

Po narození dvojčat nevíme, co Shakespeare dělal, ale vědci toto období označují, jako ztracená léta a mají o něm hodně spekulací.

Nevíme, kdy přesně začal Shakespeare psát, ale několik jeho her bylo od roku 1592 a v tisku byl kritizován dramatikem Robertem Greenem. V letech 1593 až 1594 bylo londýnská divadla zavřena, kvůli moru a Shakespeare začíná psát poezii pod ochranou hraběte Southamptonského. Po epidemii se stává členem divadelní společnosti Služebníci lorda komořího, kde působí jako herec a dramatik. Brzy se stávají přední dramatickou skupinou Londýna a po smrti Alžběty I. a nástupem nového krále Jakuba I. se název mění na Královskou společnost.

V roce 1599 se společnost lord Chamberlain´s přesunuje do divadla Globe a Shakespeare se stává vlastníkem jedné desetiny. Díky tomu je lépe zajištěn. V roku 1613 divadlo vyhoření a přesunuje se do divadla Blackfriars. Podle Shakespearových nákupů a investic můžeme soudit, že se z něj stává bohatý muž a také proto, že v roce 1597 kupuje druhý největší dům ve Stratfordu. Jenže Shakespeare končí s tvorbou a vrací se za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstává až do své smrti.

Shakespearova díla

-je domněnka, že Shakespeare nenapsal svá díla, ale že to byl Edward de Vere. Dříve totiž šlechtici nesměli publikovat díla, a proto je možné, že měl pseudonym William Shakespeare a navíc Shakespeare technicky vzato neměl vzděláním to, aby vytvořil takové díla.

-celkem napsal asi 39 divadelních her, které jsou celosvětově známé.

  • 1. období – vznikají hlavně veselohry. Komedie à Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské. Ve většině komedií vstupují do popředí ženy – energické a optimistické. Na konci tohoto období vznikla tragédie Romeo a Julie
  • 2. období – Po roce 1600 píše nejslavnější tragédie – Hamlet, Král Lear. Do her proniká životní zklamání a pesimismus
  • 3. Období – teprve ke konci života začíná ustupovat pesimismus

Jindřich IV

Richard II.

Sen noci svatojánské

Kupec benátský

Veselé paničky windsorské

Zkrocení zlé ženy

Citáty

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.
Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít

foto: www.osobnosti.cz

foto: http://skolkalibhost.webnode.cz/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a osm